Fysioterapiservice

Velkommen til Fysioterapiservice i Råde!

Du har nå kommet til Fysioterpiservice sin nettside. Hos fysioterapeut Steinar Uglebakken kan du få en grundig undersøkelse og tilrettelagt behandling for deg med smerter, funksjonsnedsettelse eller muskel-/skjelettplager.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få time. Fysioterapeuten har driftsavtale med Råde kommune. Pasienten får da dekket deler av behandling gjennom refusjon fra staten.

Ring 69 28 45 91 eller send en sms til 93 82 20 98 for time.

www.fysioterapiservice.no