Fysioterapiservice

Velkommen til Fysioterapiservice i Råde!

Stengt i høstferien, uke 40.

Du har nå kommet til Fysioterpiservice sin nettside. Hos fysioterapeut Steinar Uglebakken kan du få en grundig undersøkelse og tilrettelagt behandling for deg med smerte, funksjonsnedsettelse eller muskel-/skjelettplager.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få time. Fysioterapeuten har driftsavtale med Råde kommune. Pasienten får da dekket deler av behandling gjennom refusjon fra staten.

Ring eller send en sms til 93 82 20 98 for time.

www.fysioterapiservice.no